2020/06/29

Az ápolási díj (OČR) iránti kérelem magyarul is beadható!

Amennyiben a koronavírus-járvány okozta szükséghelyzetben gyermekéről otthon gondoskodik és kérvényezi az ápolási díjat (OČR), a Szociális Biztosító alábbi fiókjaiban megteheti azt anyanyelvén is: Dunaszerdahely, Galánta, Komárom, Érsekújvár, Rimaszombat, Rozsnyó és Nagykürtös. Ezek a városok esnek bele a kormányrendeletben meghatározott azon községek körébe, amelyekben jogunk van magyar nyelven ügyeinket intézni és ahol kötelesek az intézmények befogadni a magyar nyelvű nyomtatványt. A további részletek:

Fő tudni valók az ápolási díj iránti kérelemmel kapcsolatosan a járvány ideje alatt

- Az ápolási díj iránti kérelmet a helyi szociális biztosítónak a következőképpen lehet leadni: telefonon, postán vagy mailen keresztül (nem személyesen/). Alkalmazásban nem álló természetes személy, a lakóhelyén adja le, aki alkalmazásban áll, a cég telephelyéhez tartozó szociális biztosítóban tegye meg.
- Az ÁPOLÁSI DÍJ IRÁNTI KÉRELMET csak EGYSZER kell benyújtani a biztosítóba. A többi hónapban már csak az Ápolási díj iránti kérelemhez tartozó BECSÜLETBELI NYILATKOZATOT kell leadni, minden hónap végén.
- a munkavállaló köteles tájékoztatni az igényelt ápolási díj időtartamáról
- az ápolási díj a járvány egész ideje alatt igényelhető
- egy háztartásban élő több gyerekes családban a gyerekekre egyszerre csak egy szülő kérvényezheti az ápolási díjat. Ha a szülők felváltva gondoskodnak a gyermekekről, akkor mindkét szülőnek külön Ápolási díj iránti kérelmet kell benyújtania és a becsületbeli nyilatkozatban fel kell tüntetni, melyik szülő melyik nap ápolta a gyermekeket.

Hogyan igényelhető az ápolási díj
(útmutató a szociális biztosító oldaláról)
1. A szülőnek ki kell fejeznie az igényét az ápolási díj odaítélése iránt:
a/ töltse ki az ápolási díj kérvényezéséhez szükséges űrlapot: Ápolási díj iránti kérelem a koronavírus miatt (word)
b/ Küldje el e-mailben az űrlapot (A Szociális Biztosító (SZB) fiókintézeteinek e-mail címei), vagy az e-fiók segítségével vagy postai úton az illetékes fiókintézetbe (ha munkavállaló, akkor a munkáltató székhelye szerint; ha egyéni vállalkozó vagy önként biztosított személy, akkor az állandó lakhely szerint) és a gyermekkel maradjon otthon.
Figyelem: Az egyes fiókintézetek elérhetőségeit itt találja: Elérhetőségek – fiókintézetek
Figyelem: A kérvényezéshez szükséges kitöltött űrlapokat a fiókintézetek e-mail címére csak egyszer küldje el (nem pedig ismételten, és ne ellenőrizze a beérkezésüket sem)
c) telefonáljon a Szociális Biztosító fiókintézetébe (a kérelem benyújtásához javasoljuk az e-fiók, az e-mail vagy postai út használatát, a telefonvonalak túlterheltek lehetnek)
2. A munkavállalónak tájékoztatnia kell a munkáltatóját arról, hogy ápolási díjat („OČR”) igényel.
3. Ezt követően a Szociális Biztosító saját kezdeményezése alapján ellenőrzi, hogy az adott gyermek iskolai/iskolai előkészítő létesítményét bezárták-e, és szintén saját kezdeményezése alapján elindítja az ápolási díjról szóló eljárást.
4. Az ápolási díj iránti kérelemhez a hónap végén el kell küldeni az SZB fiókintézetének a Becsületbeli nyilatkozatot (a legjobb az e-fiók vagy e-mail segítségével), amelyben feltünteti, hány napig tartott az ápolás.
5. Az eljárás befejezését követően az SZB fiókintézete határozatot ad ki, amelyet a kérvényezőnek kézbesít és kifizeti a pénzt.

A 11. életévét be nem töltött gyermek esetén (tehát max. 10 év plusz 364 nap), ill. a 18. életévét be nem töltött gyermek esetén, amennyiben hosszútávon kedvezőtlen egészségi állapotú gyermekről van szó, nem kell kapcsolatba lépni a gyermekorvossal (semmit sem kell igazolnia), az ápolási díjra való jogosultság az iskolai/iskolai előkészítő létesítmény bezárásakor automatikusan létrejön.
A 11 életévét betöltött és ennél idősebb, mentálisan vagy fizikailag önellátásra képtelen gyermek esetén – a 16. életév betöltéséig – a szülőnek orvosi igazolásra van szüksége. Telefonon kapcsolatba kell lépni a gyermekorvossal, aki ha azt helyesnek véli, kiállítja az ápolási díj iránti kérelmet és elküldi a Szociális Biztosítóba. Ezt követően a Szociális Biztosító a fenti pontok alapján jár el.
A Szociális Biztosító az ápolási díjat a gyermekről való gondoskodás miatt minden szülőnek (nevelőszülőnek is) odaítéli a 11. életévét be nem töltött gyermek esetén, tekintet nélkül arra, hogy az iskolai/iskolai előkészítő létesítményt látogatja-e az orvos/gyermekorvos igazolása nélkül, azaz azoknak a szülőknek is, akik a szülői járulékot a munkaügyi hivataltól kapták, vagy akik a szülői szabadságot hamarább befejezték mielőtt a gyermek betöltötte volna a harmadik életévét, valamint azoknak a szülőknek is, akiknek a gyermeke nem járt óvodába, hanem gondozó/nagyszülő felügyelete alatt volt.
A járványhelyzet miatt olyan egészségügyi biztosítással rendelkező személyek is jogosultak az ápolási díjra, akik lemenő ági utódról (gyermek, unoka, dédunoka) vagy felmenő ági rokonról (szülő, nagyszülő, dédszülő), testvérről, férjről, feleségről, vagy a férj/feleség szülőjéről gondoskodnak, amennyiben az a szociális intézmény, amely az ilyen személynek a gondozást ambuláns vagy bentlakásos formában biztosítja, az illetékes szervek határozatával bezárt. Orvosi igazolás ehhez nem szükséges.

Figyelem: Az ápolási díj iránti kérelemhez becsületbeli nyilatkozatot is kell küldeni
A Szociális Biztosító minden olyan biztosítottat figyelmeztet, aki a koronavírus járvánnyal kapcsolatban ápolási díjra (OČR) való jogigényét érvényesítette vagy érvényesíteni fogja, hogy az illetékes fiókintézetbe becsületbeli nyilatkozatot kell benyújtania. Abban az adott hónapra vonatkozó ápolási díj kifizetéséhez szükséges tényeket kell közölni. A Szociális Biztosítónak tudnia kell pontosan a napokat, mikor melyik szülő gondoskodott a gyermekről.
Erre a célra a Szociális Biztosító az alábbi űrlapot/nyomtatványt készítette el:
Becsületbeli nyilatkozat ápolási díj iránti kérelemhez, valamint útmutató a kitöltéséhez.
Ezt a becsületbeli nyilatkozatot a Szociális Biztosítónak minden szülőnek külön, saját magára vonatkozóan kell elküldenie minden olyan hónap végén, amelyre az ápolási díj kifizetését kéri.
Tekintettel a közeledő hónap végére, a becsületbeli nyilatkozatot minél hamarább el kell küldeni (ha nem lesz betartva a határidő – a hónap vége – az ápolási díj kifizetésre való jogigény nem szűnik meg, de csak ennek az iratnak az elküldését követően lesz kifizetve). A becsületbeli nyilatkozatot e-mailben küldje el (az SZB fiókintézetek e-mail címei) vagy postai úton – a fiókintézetek elérhetőségei itt: Elérhetőségek – fiókintézetek Figyelmeztetés: A becsületbeli nyilatkozatot két, három hónapra egyszerre is el lehet küldeni, a díj azonban csak ennek a nyilatkozatnak az elküldését követően fizethető ki.
Ha az adott hónapra vonatkozóan szeretné a díjat kézhez kapni, a nyomtatványt a Szociális Biztosítóba az egyes hónapokért folyamatosan el kell küldeni.

A becsületbeli nyilatkozat kitöltésének módja
(rövidített útmutató)
1. Töltse ki a biztosított személy adatait
2. Töltse ki az ápolt/gondozott gyermek/gyermekek vezeték- és utónevét
3. A gondozás adatai
a) előbb válassza ki a hónapot, amelyre vonatkozóan a becsületbeli nyilatkozatot benyújtja, egyszerre több hónapot is kiválaszthat, amennyiben a nyilatkozatot több hónap elteltével adja be
b) ha a gyermekkel egész naptári hónapban otthon volt, jelölje x segítségével az első sort
c) ha a gyermekkel a naptári hónap egy részében volt otthon, jelölje x segítségével a második sort és írja be az időszakokat
d) Írja be a többi fontos adatot
4. Ha a becsületbeli nyilatkozatot postai úton vagy pdf-mellékletként küldi, írja alá.