2020/06/26

Államtitkár vagy kormánybiztos felügyeli az átvilágítást

Szeptember végéig nevezi ki a kormány a belügyminisztérium harmadik államtitkárát, avagy egy újabb kormánybiztost, akinek az lesz a feladata, hogy felügyelje az önkormányzatok hatás- és jogköreinek, illetve azok finanszírozásának átvilágítását – jelentette be Robert Fico.

A kormányfő július 25-én fogadta a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetségének küldöttségét, élén Jozef Dvonč elnökkel, hogy folytassák a párbeszédet a közigazgatási reformról, amelyet a belügyminisztérium készít elő. Robert Fico megerősítette, a belügyminisztérium olyan változásokat tervez, amelyek következtében megvalósulhat Szlovákiában is az egyablakos ügyintézés, az eddigi több mint 900 hivatal integrálásával országosan 57 olyan munkahely alakul majd ki, ahol a polgárok gyorsan, olcsón és az eddiginél egyszerűbben tudják majd intézni ügyes-bajos dolgaikat. Fico azt is megerősítette, a reform része lesz az államigazgatási kerületi hivatalok megszüntetése, eddigi feladataikat részben az említett új államigazgatási egységek, részben a megyei és helyi önkormányzatok látják majd el.
Ezzel is összefügg, de döntően a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetsége korábban megfogalmazott igényének felel meg az a kormányszándék, hogy átfogó vizsgálat készüljön a helyi és regionális önkormányzatok alanyi jogú jogköreiről és az átruházott államigazgatási hatáskörökről, illetve azok finanszírozásának módjáról. Az államigazgatás decentralizálása ugyanis már a 2002-2004-es időszakban megtörtént, a 2008-as válság kirobbanása után pedig további hatáskörökkel ruházta fel az állam az önkormányzatokat, azonban még egyszer sem került sor olyan elemzésre, amely a különböző feladatok ellátásának a valós árát is meghatározta volna annak függvényében, hogy valósan mennyi pénzt kapnak a megyei és helyi önkormányzatok közigazgatási szolgáltatásaik ellátására. Az államtitkár vagy kormánybiztos hivatala lesz tehát erre feljogosítva – szoros együttműködésben a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetségével -, azt azonban még nem tudta megmondani a kormányfő, kit neveznek ki a posztra. Annyit viszont elmondott: biztosan olyan ember lesz, aki a gyakorlatból ismeri az önkormányzati munkát, annak ugyanis semmi értelme, hogy valamilyen hivatalnok kapjon ilyen feladatot, aki legfeljebb elméletben tudja, hogyan is kellene működniük az önkormányzatoknak, a valósan naponta jelentkező problémák kezelésével viszont nincs tapasztalata. A kormányfő ugyanakkor kizártnak tartja, hogy az átvilágítás eredményeként bármilyen jog- vagy hatáskört megvonnának a települési és megyei önkormányzatoktól.