2020/06/26

24 éve született meg a községekről szóló törvény

24 évvel ezelőtt, 1990. szeptember 6-án fogadta el a Szlovák Nemzeti Tanács a községi önkormányzatokról szóló törvényt. Azóta többször kellett módosítani, mert a változó társadalmi körülményekhez igazodni kellett.
A jelenlegi széleskörű részvételt biztosító törvényi környezet lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzatok világosan megfogalmazzák és érvényre juttassák a közérdeket, a polgároknak pedig lehetővé teszik, hogy közvetlenül is részt vegyenek a közügyek irányításában. Amikor negyed évszázada decentralizációról, az állam és önkormányzatok közötti hatalommegosztásról esett szó, sokan elképzelni sem tudták, hogy ez sikeres és működőképes lehet. A nemzeti bizottságok rendszeréhez szokott világban különösnek tűnt, hogyan lehet majd központi utasítások nélkül létezni. A jogkörök megosztásával azonban körvonalazódott a működés is, és a községek megtanulták saját közügyeiket igazgatni.
A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása szerint a decentralizáció volt a modern európai társadalomépítés legnehezebb és legfontosabb lépése. Az elmúlt 24 év azonban bizonyította, a hatalom, a közügyek igazgatása a helyi közösségek kezében a lehető legjobb helyen van. Felelős és áldozatkész helyi politikusoknak köszönhetően az autonóm helyi önkormányzatiság azóta is működik, s bár sok – igazságos vagy igazságtalan – bírálat éri a rendszert, a helyi közösségek életének alakításában játszott szerepe elvitathatatlan.
A községi önkormányzatokról szóló törvény a területi önkormányzatiság alapdokumentuma. Rendelkezik a községek jogállásáról, hatásköreiről, finanszírozásáról, vagyonáról, a községi szervek rendszeréről, az önkormányzatok ellenőrzéséről és a települések közti együttműködési feltételekről. Szorosan kapcsolódik a jogszabályhoz a községi vagyonról vagy a községi önkormányzatok megválasztásáról szóló törvény is.
Sem a jogi környezet, sem a helyi önkormányzatok működése nem tökéletes, a tapasztalatok birtokában folyamatos javításra szorul. Mégis: a közügyek terén fontos döntések születhetnek a lakosság részvételével és érdekeinek szem előtt tartásával, a helyi önkormányzatok rengeteg szolgáltatást nyújtanak, kiegészítik a régió gazdaságpolitikáját, gyarapíthatják a települést.
Idén ősszel helyi önkormányzati választások lesznek (november 15-én). Ez helyi szinten fontos esemény, mivel az önkormányzati demokrácia nem csupán a választásokon való részvételről szól, hanem a község életének alakításába való beleszólásról, részvételről is. Nem mellékes tehát, hogy a lakosság, a választópolgárok milyen elvárásokkal szembesítik a kampányban a képviselői helyekért és polgármesteri székekért versenybe szálló egyéneket.