Szótár - nyelvi segítségnyújtás 
Szó - szórészlet: 
zadanie zákazky     (köz)beszerzés megindítása (közbeszerzési eljárás megindítása)
Ochranné pásmo 1,5 m!     1,5 méteren belül tűzveszélyes tevékenység folytatása tilos!
potvrdenie     1. igazolás, 2. elismervény
konkurz     1. pályázat (állásra/támogatás elnyerésére), versenytárgyalás; 2. csőd, csődeljárás
Ochranné pásmo 5 m!     5 méteren belül tűzveszélyes tevékenység folytatása tilos!
podnik je v likvidácii     a cég felszámolás alatt áll
doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou     a határozat közlése közszemlére (közhírré) tétel vagy hirdetmény útján
doručenie rozhodnutia do vlastných rúk     a határozat közlése saját kézbe történő kézbesítéssel
otlačok úradnej pečiatky     a hivatalos bélyegző lenyomata
vyvesenie úradnej vyhlášky     a hivatalos hirdetmény kifüggesztése
úradná pečiatka obce s erbom     a község hivatalos, címeres bélyegzője
obecné zriadenie     a község szervezeti felépítése
Pred vstupom do kancelárie prosíme vypnú mobilné telefóny     A mobiltelefonok használatát kérjük mellőzni
prekontrolovanie sažnosti     a panasz ellenőrzése (felülvizsgálata)
vybavenie sažnosti     a panasz kezelése
prešetrovanie sažnosti     a panasz kivizsgálása
evidovanie sažnosti     a panasz nyilvántartása
postúpenie sažnosti     a panasz továbbküldése
administratívne údaje osoby     a személy ügyviteli adatai
Ústavný súd Slovenskej republiky     a Szlovák Köztársaság Alkotmánybírósága
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej Republiky     A Szlovák Köztársaság Állami Állategészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Felügyelete
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky     a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky     a Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky     a Szlovák Köztársaság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériuma
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky     a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky     a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma
Vláda Slovenskej republiky     a Szlovák Köztársaság kormánya
Úrad vlády Slovenskej republiky     a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky     a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky     a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériuma

 1 / 19   Következő oldal  Utolsó oldal

 Nyelvi segítségnyújtást az alábbi űrlap kitöltésével kérhet.

Elérhetőségek  
Pro Civis Polgári Társulás
Občianske združenie
930 40, Štvrtok na Ostrove 512
www.procivis.sk, procivis@procivis.sk

Fő támogatónk  

Facebook közösségünk  
Copyright Š 2011 - PROCIVIS JMK media & productions, s.r.o.