Szótár - nyelvi segítségnyújtás 
Szó - szórészlet: 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky     a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky     a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériuma
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky     a Szlovák Köztársaság Köztársasági Elnökének Hivatala
Najvyšší súd Slovenskej republiky     a Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Bírósága
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky     a Szlovák Köztársaság Munka-, Szociális és Családügyi Minisztériuma
Národná rada Slovenskej republiky     a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky     a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma
Ministerstvo financií Slovenskej republiky     a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky     a Szlovák Köztársaság Védelmi Minisztériuma
prijímatež sociálnej služby     a szociális szolgáltatás alanya
príprava a realizácie volieb, referenda alebo miestneho hlasovania     a választások, az országos és helyi népszavazás előkészítése és lebonyolítása
kúpna zmluva     adásvételi szerződés
údaj     adat
dotazník     adatlap
správne delikty     adminisztratív jogsértések
daň     adó
daňové identifikačné číslo, DIČ     adóazonosító szám, adószám
Úrad daňového preverovania     Adóellenőrzési Hivatal
daňový úrad     adóhivatal
Referentka pre správu miestnych daní a poplatkov     adóigazgatási előadó
sadzba dane     adókulcs
dlžník     adós
ozdravný režim     adósságrendezési rendszer (v. szanálás)
oddelenie daní, poplatkov a podnikania     adóügyi és vállalkozási osztály
daňovník     adózó, adóalany
ponukový list     ajánlat, ajánlattétel (írásos)
spis     akta, ügyirat
nízkoprahové denné centrum     alacsony ingerküszöbű nappali központ
overovanie podpisov     aláírás-hitelesítés
Učitežka základnej školy     alapiskolai pedagógus

 Nyelvi segítségnyújtást az alábbi űrlap kitöltésével kérhet.

Elérhetőségek  
Pro Civis Polgári Társulás
Občianske združenie
930 40, Štvrtok na Ostrove 512
www.procivis.sk, procivis@procivis.sk

Fő támogatónk  

Facebook közösségünk  
Copyright Š 2011 - PROCIVIS JMK media & productions, s.r.o.