Szótár - nyelvi segítségnyújtás 
Szó - szórészlet: 
administratívna pracovníčka     ügyintéző
administratívny pracovník     ügyintéző
advokát     ügyvéd
číslo spisu     ügyviteli szám, ügyiratszám
zasadnutie     ülés
schôdza     ülés, tanácskozás, gyűlés
zasadačka     ülésterem
koncesionársky poplatok     üzembentartási díj
prevádzková jednotka     üzemegység
vedúca obchodu     üzletvezető
záverečný účet     zárszámadás
zástava     zászló
samospráva     önkormányzat
organizačná štruktúra samosprávy     önkormányzat felépítése
výbor samosprávy     önkormányzati bizottság
všeobecne záväzné nariadenie     önkormányzati rendelet
zasadnutie zastupiteľského zboru samosprávy     önkormányzati ülés
starobný dôchodok     öregségi nyugdíj
sumarizačný útvar     összesítő, választásokon: szavazatösszesítő testület
vdovský dôchodok     özvegyi nyugdíj

Első oldal  Előző oldal  19 / 19 

 Nyelvi segítségnyújtást az alábbi űrlap kitöltésével kérhet.

Elérhetőségek  
Pro Civis Polgári Társulás
Občianske združenie
930 40, Štvrtok na Ostrove 512
www.procivis.sk, procivis@procivis.sk

Fő támogatónk  

Facebook közösségünk  
Copyright © 2011 - PROCIVIS JMK media & productions, s.r.o.