Figyelő 

Népszámlálás 2021 – elektronikus úton

Októberben indította el tájékoztató kampányát az SzK Statisztikai Hivatala a 2021-es népszámlálásról, mely első alkalommal zajlik majd elektronikus úton. A lakosság az elektronikus kérdőívet asztali számítógépről, tabletről vagy notebookról és mobilapplikációról is elérheti. Akinek a kitöltés gondot okozna, asszisztensi szolgáltatást is igénybe vehet.
Az állampolgár 2021. február 15-e és 2021. március 31-e között lényegében önmaga számolhatja meg önmagát. A népszámlálási kérdőívet a www.scitanie.sk linken találja meg a statisztikai hivatal honlapján. A feltüntetett adatoknak a 2020–2021-es év fordulónapján, január 1-jén 0:00 órakor fennálló állapotot kell tükröznie. A népszámlálás lakosságot érintő része ezúttal a személyes adatokra vonatkozik, melyek közt ezúttal először egy adott személy több nemzetiségűnek is vallhatja magát, a nemzetiségei között sorrendet meghatározva. Szintén első alkalommal fontos lesz a felekezeti hovatartozás adata is, mert ennek alapján határozzák majd meg a történelmi egyházak állami támogatásának egy részét. A lakóhely (lakás, lakóház, egyéb) megszámlálását és adatolását a községi-városi önkormányzatok végzik a rendelkezésre álló közigazgatási adatbázisok és nyilvántartások felhasználásával. A Népszámlálás, házak és lakások megszámlálása 2021 (SODB 2021) akció első fázisa 2020. június 1-én kezdődött a házak és lakások összeírásával, mely 2021. február 12-éig tart. Folytatólagosan ekkor kezdődik meg a lakosság összeírása, mely 2021. 3. 31-én ér véget.
Községi feladat a lakások és lakóházak megszámlálása. A Tt. 223/2019. sz., a népszámlálásról, házak és lakások megszámlálásáról szóló törvénye 7. §-ának 2. bekezdése értelmében a lakások és házak megszámlálása esetében a köteles személyek – akik/amelyek a számlálóíveket kitöltik – kizárólag a községek és az ingatlankezelést végző (jogi vagy természetes) személy. A Tt. 223/2019. sz. törvénye 9. §-a értelmében a község a házak és lakások megszámlálását a házakra és lakásokra vonatkozó számlálóívek (formanyomtatványok) kitöltésével hajtják végre, a módszertani utasítások szerint és előírt terjedelemben, melyeket a formanyomtatvány tartalmaz. A kitöltésnek hiánytalannak/teljesnek kell lennie, helyes és valós adatokat kell tartalmaznia az összeszámlálás pillanatának megfelelően. (A döntő pillanat: 2020. december 31-e 24 óra és 2021. január 1-je 00.0 óra, vagyis az újév első pillanata.)
A község ezen kötelessége teljesítése céljából a házakra és lakásokra vonatkozó azon specifikus adatokat használja fel, amelyekkel a község más tevékenységeinek teljesítése céljából rendelkezik a lakótól vagy a lakóingatlant kezelő személytől, melyet az köteles volt a községnek benyújtani a község kérvényének kézhezvételétől számított 60 napon belül. A Tt. 223/2019. törvénye 27. §-ának 1. bekezdése értelmében a község a saját területén átruházott államigazgatási jogkört gyakorol a Tt. 223/2019. törvénye 27. §-ának 2. bekezdése d) pontja szerint a házak és lakások megszámlálásának előkészítése, lefolytatása és végrehajtása során.
A Szlovák Köztársaság Alkotmánya 2. cikkelyének 2. bekezdése értelmében az állami hatóságok kizárólag az alkotmány szerint és keretei közt járhatnak el, törvény által előírt terjedelemben és módon. A Szlovák Köztársaság Alkotmánya 2. cikkelyének 3. bekezdése szerint mindenkinek joga van azt cselekedni, amit nem tilt a törvény, és senki nem kényszeríthető, hogy megtegyen olyasmit, amit számára törvény nem ír elő. A Tt. 223/2019. törvénye új népszámlálási tervezetet vezetett be, hogy növelje a kapott adatok minőségét – ennek jellemzői a törvény mellékletében olvashatók –, valamint hogy csökkentse a lakosság terheit. A jobb minőségű adatokat az garantálja, hogy a közhatalmi szervek és szervezetek által vezetett (köz)igazgatási forrásokban elektronikusan vezetett és feldolgozott hiteles adatok kerülnek statisztikai nyilvántartásba vételre. A formanyomtatványok előzetes kitöltése a 2011-es népszámlálási adatokkal segédeszköz csupán, mely megkönnyíti az adatbecslést, melyet így csak ellenőrizni és pontosítani kell. Az előzetes adatok a Lakcímnyilvántartóból, a Kataszteri nyilvántartásból, a Földrajzi Információs Rendszerből, a Szervezetek nyilvántartásából, az Építmények nyilvántartójából származnak.
A házak és lakások összeírását megbízott személyek végzik. A lakóházak megszámlálása során összeírnak minden lakást és házat függetlenül attól, hogy lakottak-e vagy lakatlanok. A ház (családi ház) és (társasházi) lakás kategória mellett a „más lakóhelyek” kategóriában össze kell írni a kataszteri területen található romatelepek viskóit is, melyeknek nincs nyilvántartási számuk sem postai címük, a lakott garázsokat, a lakott houseboat-okat, a használatba vételi engedéllyel nem rendelkező lakott családi házakat és más, nem lakáscélú, ám lakott építményeket. Csak egyfajta formanyomtatvány van, azon belül számolják meg a házon belüli lakásokat (ezt már a statisztikai hivatal végzi el). Az adatok közt szerepel, hogy a lakás kinek a tulajdona, mekkora alapterületű, hány lakóhelyiségből áll, milyen a fűtése, milyen energiaforrást használ fűtéshez stb.
A község (a megbízott) a kitöltéshez különféle adatbázisokat használ fel. Javasoltak elsősorban az adónyilvántartások, az építmény műszaki-urbanisztikai leírása és tervdokumentációja, fűtési-hűtési tervei, mélyépítészeti hálózatainak tervei, építési engedélye, használatba vételi engedélye, derítő vagy szennyvíztisztitó építési engedélye stb.

A község megkérheti a lakost, hogy közreműködjön a háza vagy lakása adatainak pontosításában
, főként, ha nagyon öreg lakóépületről van szó, ha a róla szóló adatokat a nyilvántartásokban nem tudja megkeresni, a lakó azonban nem köteles ezeket az adatokat megadni és erre a Tt. 369/1990. sz., a községekről szóló törvény 3. §-ának 3. bekezdése szerint sem kötelezhető.

(Forrás: az SzK Statisztikai Hivatalának honlapja)


Elérhetőségek  
Pro Civis Polgári Társulás
Občianske združenie
930 40, Štvrtok na Ostrove 512
www.procivis.sk, procivis@procivis.sk

Fő támogatónk  

Facebook közösségünk  
Copyright © 2011 - PROCIVIS JMK media & productions, s.r.o.