Figyelő 

Miből lesz szelektív konyhaihulladék-gyűjtés?

A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása legalább egyéves halasztást kér a konyhai hulladék szelektív gyűjtésének bevezetésében a kormánytól és parlamenttől, Ján Budaj környezetvédelmi miniszter azonban kategorikusan elutasítja ezt. Szerinte a konyhai hulladék községenkénti összegyűjtését december végéig meg lehet szervezni. A szlovák parlament a tavalyi év végén (2019-ben) módosította a hulladéktörvényt és újabb kötelességet rakott a községek és városok vállára: a biológiailag lebomló konyhai hulladék osztályozott gyűjtését. A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása szerint azonban objektív okokból képtelenek lesznek a helyi önkormányzatok a törvény előírásait teljesíteni.
A COVID-19 járvány kapcsán meghozott korlátozások a szükséges intézkedések meghozatalában sok mindent hátráltattak, de legalább ennyire nyomós ok a gazdasági válság és az önkormányzatok bevételeinek jelentős csökkenése. A biológiailag lebomló konyhai hulladék osztályozott gyűjtésével kapcsolatosan azonban közbeszerzési eljárásokat is le kell folytatni, helyenként még környezetvédelmi hatástanulmányokra is szükség van (pl. ha hulladékhasznosító létesítményt kell építeni), a közbeszerzés és véleményeztetés pedig nem napok vagy hetek kérdése. Jozef Turčány a ZMOS alelnöke még a tájékoztató kampányokat is hozzáteszi, mert a lakosságot rászoktatni az újfajta gyűjtésmódra szintén munka- és pénzigényes. Nem beszélve a bonyolult gyűjtési rendszer hátterének (eszközeinek) kidolgozásáról és létrehozásáról. Amihez persze pénz is kell! A ZMOS ezért akarja, hogy legkorábban 2022-ben váljon hatályossá a törvény, amivel az európai irányelveknek is megfelelne Szlovákia, mivel az csak 2023. december 31-ig követeli meg a biológiai hulladék hasznosításának általános bevezetését.
A szlovák törvény rendelkezései szerint a konyhai hulladék osztályozott gyűjtése alól olyan települések-településrészek kapnak kivételt, amelyekben működik hulladékégető, vagy amelyek bizonyítani tudják, hogy lakosságuk 100 százaléka maga komposztálja az ilyen hulladékot. Méltányossági alapon kivételt kaphatnak a történelmi városrészek, ahol technikai akadályai vannak a konyhai hulladék szelektív gyűjtésének, illetve a ritkán lakott területek (tanyavilágok).
A legnagyobb problémát a konyhai hulladék szelektív gyűjtésének bevezetése terén a községi kiadások drasztikus megnövekedése jelenti. Az ilyen gyűjtéshez meg kell venni belépő beruházásként a megfelelő gyűjtőedényeket, és létre kell hozni a logisztikai hátteret is, mert a rendszeres elszállításon kívül a gyűjtőedények tisztítását és fertőtlenítését is biztosítani kell. A megnövekvő költségeket a lakosságtól beszedett hulladékkezelési díjból kell fizetni, ami a szelektív hulladékgyűjtési kötelességgel párhuzamosan megemelt hulladéklerakói díjak okozta emelésen túl további terheket ró majd a lakosságra. Mára az önkormányzatok megtapasztalták azt is, hogy a gyártói felelősségi rendszer foghíjasan finanszírozza a szelektív gyűjtési rendszer rá eső részét, mert sok gyártó nem regisztráltatja magát a reciklációs rendszerben, így az ő hiányzó befizetéseiket más gyártók vagy maguk a települési önkormányzatok pótolják. A társulás felmérése szerint az idei évben például ezeknek a potyautasoknak a számát jelentős mértékben növelték a nagy üzemek is.
Ha a törvény hatályát nem módosítja a kormányzat, s nem vezet be hatékony ellenőrzést a már működtetett osztályozott gyűjtési rendszerek finanszírozására kötelezett szubjektumok esetében, csak az önkormányzatokra – azokon keresztül pedig a lakosságra – rak újabb anyagi terheket, az ő kiadásaikat fogja növelni. Ráadásul olyan időkben, amikor a világjárvány miatt eleve drasztikusan csökkennek az adóbevételek, melyeket az önkormányzatok közt finanszírozási forrásként szétosztanak, és a központilag bejelentetett további adókedvezmények (pl. a gyermekek utáni adóbónusz megduplázása) szintén ezeket a forrásokat – a személyi jövedelemadó-bevétel összmennyiségét – fogják csökkenteni.


Elérhetőségek  
Pro Civis Polgári Társulás
Občianske združenie
930 40, Štvrtok na Ostrove 512
www.procivis.sk, procivis@procivis.sk

Fő támogatónk  

Facebook közösségünk  
Copyright © 2011 - PROCIVIS JMK media & productions, s.r.o.