Dokumentumok / Állásfoglalások 
 Az elektronikus kommunikáció eszközei és gyakorlata a dél-szlovákiai önkormányzatokban (2014)  A Pro Civis Polgári Társulás 2014. évi felmérése a virtuális kétnyelvűségről a dél-szlovákiai önkormányzatokban  

 Magyar-Szlovák Alapszerződés  A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről, 1995. március 19-én kelt szerződés  

 Autonómia modellek  Elmélet és gyakorlat az Európai Unióban (a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának háttéranyaga)  

 Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása  Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésénék Ajánlása az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok védelmére létrejött európai egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvére a kisebbségekhez tartozó személyekre vonatkozóan  

 Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája   

 Helyi önkormányzatok európai chartája  A Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezmény  

 Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló keretegyezmény  Az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló,Strasbourgban, 1995. február 1-jén kelt Keretegyezménye  

 Európai Szociális Charta  Az Európai Szociális Charta az Európa Tanács egyik legfontosabb nemzetközi szerződése, amelynek célja az állampolgárok legalapvetőbb jogainak és a szociális biztonságának megerősítése.  

 Európai Charta a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről a helyi életben  Az európai helyi és regionális önkormányzatok chartája, amelyben elkötelezik magukat az emberek közötti nagyobb egyenlőség megteremtése mellett, hatásköreik és a partnerség felhasználásával  

 Európai Charta a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről a helyi életben  Csatlakozási formanyomtatvány  

Első oldal  Előző oldal  2 / 2 
Elérhetőségek  
Pro Civis Polgári Társulás
Občianske združenie
930 40, Štvrtok na Ostrove 512
www.procivis.sk, procivis@procivis.sk

Fő támogatónk  

Facebook közösségünk  
Copyright © 2011 - PROCIVIS JMK media & productions, s.r.o.