Figyelő 

Beszámoló a VI. Önkormányzati Szabadegyetemről 
Október 13–15-e között tartotta a Pro Civis polgári társulás a nagymegyeri művelődési központban hatodik önkormányzati szabadegyetemét. A rendezvény iránt ezúttal is nagy volt az érdeklődés, hiszen a szabadegyetem egyedülálló fórum a maga nemében a Felvidéken.

A Pro Civis panaszai a kormányhivatalhoz 
117 beadvánnyal fordul a szlovák kormányhivatalhoz a Pro Civis polgári társulás. A panaszok a kisebbségi nyelvhasználati törvény be nem tartásának eseteit kérik számon a hivatalon. A polgári társulás munkatársai ezúttal a Nyugat-Szlovákiai Energetikai Vállalat ignoranciáját panaszolták be.

VI. Önkormányzati Szabadegyetem 
Idén is érdekes, gondolatébresztő előadásokkal és eszmecserékkel várja az érdeklődőket az Önkormányzati Szabadegyetem, a dél-szlovákiai magyar polgármesterek és választott képviselők tanácskozása.

A Munka Törvénykönyve - mától magyarul is! 
Alapvető rendelkezésében a munkajogi kódex lefekteti a munkáltatók és munkavállalók jogviszonyának általános feltételeit, az alapjogokat is beleértve, további szakaszaiban pedig részletesen szabályozza a különböző munkajogi viszonyokat, a belőlük fakadó, általánosan érvényes jogokat és kötelességeket, melyeket mindkét fél köteles tisztességesen teljesíteni. A jogszabály magyar nyelven a honlapunkon érhető el.

Elérhető a hulladéktörvény magyar nyelven is 
Törvénytárunkban mostantól a teljes hulladékgazdálkodási törvény olvasható magyar nyelven is. Fontos jogszabályról van szó, szinte nincs ember, akinek az életét ne érintené az idén életbe lépett, júliustól „élesben” hatályos szabályozás, mely teljes egészében igazodik az EU közös hulladékgazdálkodási jogrendjéhez.

Dél-Tirol, a működő autonómia 
Megfoghatatlan félelmek, rossz beidegződések helyett tényismeretre van szükségünk. Az autonómia mint együttélési forma kiátkozása helyett annak megismerése lehet célravezető. A többnemzetiségű régiókban, különösen a történelmi traumákkal terheltekben, csak az autonómia jelentheti a modus vivendit.

Pályázat: Megnyílt a 2014/2020-as időszak magyar-szlovák határmenti térség fejlesztésére vonatkozó első pályázati felhívása az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program keretében 
Az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program a 2014-2020 időszakban a korábbi Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 folytatása. A program célja, hasonlóan elődjéhez, a magyar-szlovák határtérség fejlesztése. Az új program összeállítása során felmértük a határtérségben élők igényeit, és azokat figyelembe véve választotta ki a programozásért felelős bizottság (Task Force) azokat a prioritási tengelyeket és specifikus célokat, amelyek a program gerincét alkotják.

Az Önkormányzati Szemle nyári száma 
Az Önkormányzati Szemle legfrissebb száma országos mozaikot kínál a falusi turizmus és vendéglátás dél- szlovákiai helyzetéről. Az elhanyagolt, leszakadt régiók, melyek a központi állami fejlesztések mostohagyerekei, magukra, saját találékonyságukra vannak utalva.

Nem élünk a nyelvi jogainkkal 
Anyanyelvű tájékoztatás az elektronikus kommunikációban a dél-szlovákiai önkormányzatoknál (2016)

Kompatscher: Az önállóság elképzelhető 
A dél-tiroliak többsége a saját államot, vagy az Ausztriához való visszatérést választaná megfelelő jogi alapfeltételek mellett. Ezt gondolja Arno Kompatscher tartományi elnök.

Elérhetőségek  
Pro Civis Polgári Társulás
Občianske združenie
930 40, Štvrtok na Ostrove 512
www.procivis.sk, procivis@procivis.sk

Fő támogatónk  

Facebook közösségünk  
Copyright © 2011 - PROCIVIS JMK media & productions, s.r.o.