Figyelő 

A Munka Törvénykönyve - mától magyarul is! 
Alapvető rendelkezésében a munkajogi kódex lefekteti a munkáltatók és munkavállalók jogviszonyának általános feltételeit, az alapjogokat is beleértve, további szakaszaiban pedig részletesen szabályozza a különböző munkajogi viszonyokat, a belőlük fakadó, általánosan érvényes jogokat és kötelességeket, melyeket mindkét fél köteles tisztességesen teljesíteni. A jogszabály magyar nyelven a honlapunkon érhető el.

Elérhető a hulladéktörvény magyar nyelven is 
Törvénytárunkban mostantól a teljes hulladékgazdálkodási törvény olvasható magyar nyelven is. Fontos jogszabályról van szó, szinte nincs ember, akinek az életét ne érintené az idén életbe lépett, júliustól „élesben” hatályos szabályozás, mely teljes egészében igazodik az EU közös hulladékgazdálkodási jogrendjéhez.

Dél-Tirol, a működő autonómia 
Megfoghatatlan félelmek, rossz beidegződések helyett tényismeretre van szükségünk. Az autonómia mint együttélési forma kiátkozása helyett annak megismerése lehet célravezető. A többnemzetiségű régiókban, különösen a történelmi traumákkal terheltekben, csak az autonómia jelentheti a modus vivendit.

Pályázat: Megnyílt a 2014/2020-as időszak magyar-szlovák határmenti térség fejlesztésére vonatkozó első pályázati felhívása az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program keretében 
Az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program a 2014-2020 időszakban a korábbi Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 folytatása. A program célja, hasonlóan elődjéhez, a magyar-szlovák határtérség fejlesztése. Az új program összeállítása során felmértük a határtérségben élők igényeit, és azokat figyelembe véve választotta ki a programozásért felelős bizottság (Task Force) azokat a prioritási tengelyeket és specifikus célokat, amelyek a program gerincét alkotják.

Az Önkormányzati Szemle nyári száma 
Az Önkormányzati Szemle legfrissebb száma országos mozaikot kínál a falusi turizmus és vendéglátás dél- szlovákiai helyzetéről. Az elhanyagolt, leszakadt régiók, melyek a központi állami fejlesztések mostohagyerekei, magukra, saját találékonyságukra vannak utalva.

Nem élünk a nyelvi jogainkkal 
Anyanyelvű tájékoztatás az elektronikus kommunikációban a dél-szlovákiai önkormányzatoknál (2016)

Kompatscher: Az önállóság elképzelhető 
A dél-tiroliak többsége a saját államot, vagy az Ausztriához való visszatérést választaná megfelelő jogi alapfeltételek mellett. Ezt gondolja Arno Kompatscher tartományi elnök.

Új kódexek a polgári peres eljárásokban 
Új szabályai vannak július elsejétől a polgári peres eljárásoknak. Módosult a három rendtartási kódex, tételesen az új polgári peres rendtartással, nemperes rendtartással és közigazgatási rendtartással kapcsolatos kódex, valamint az ezek által érintett egyéb jogszabályok.

Pályázat: A Visegrádi Alap 2016. évi pályázatai – kis- és standard projektek támogatására 
A közép-európai együttműködés céljából létrehozott Visegrádi Csoport országai – Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia – által működtetett Nemzetközi Visegrádi Alap célja, hogy elősegítse elsősorban a visegrádi országok közötti szorosabb együttműködést.

Mentőövet kaptak a kisiskolák és nemzetiségi iskolák 
A kisiskolákban és nemzetiségi iskolákban nem lesznek minimális osztálylétszámok. Sürgősséggel módosította a közoktatási törvényt a parlament, hogy szeptember elsejéig, az új tanév kezdetéig hatályba léphessen a minimális osztálylétszámokat érintő változás.

Elérhetőségek  
Pro Civis Polgári Társulás
Občianske združenie
930 40, Štvrtok na Ostrove 512
www.procivis.sk, procivis@procivis.sk

Fő támogatónk  

Facebook közösségünk  
Copyright © 2011 - PROCIVIS JMK media & productions, s.r.o.